De skeelerbaan is weer schoon!!!

De skeelerbaan is weer schoon!!! 150 150 Lindenoord

Vanmorgen (zaterdag 2 maart) is de skeelerbaan weer schoongemaakt. Ook dit jaar konden we rekenen op de inzet van 2 spuitauto’s van van der Valk & de Groot.

Voor de skeeleraars die een pasje hebben is de poort aan de zijkant van gebouw weer vrij gegeven voor toegang tot de baan en er kan dus vanaf vandaag weer geskeelerd worden.

Foto’s: Lenus van der Broek en Sietze Slump