Over Lindenoord

Lindenoord

IJsclub Lindenoord te Wolvega werd opgericht op 30 oktober 1929 en kan daarmee terugzien op een lange historie in de schaatssport. De huidige accommodatie is gelegen aan de Sportlaan 135 te Wolvega, een gebied grenzend aan het natuurgebied van It Fryske Gea. Behalve over een ijsbaan, waarop zowel langebaan- als kortebaanwedstrijden kunnen worden verreden, beschikt Lindenoord sinds 1992 over de eerste vierhonderd meter skeelerbaan in het noorden. De naam van de vereniging werd in dat jaar gewijzigd in IJs- en skeelerclub Lindenoord. De vereniging telt omstreeks 725 ijsleden en 185 skeelerleden en is daarmee één van de grootste binnen het Gewest Friesland van de KNSB. De accommodatie is multifunctioneel: ook andere sporten en scholen zijn welkom.

Met de gemeente Weststellingwerf is een privatiseringsovereenkomst afgesloten, waarin is vastgelegd, dat de vereniging een belangrijk deel van het reguliere onderhoud zelf verricht en hiervoor wordt beloond met een jaarlijkse onderhoudssubsidie. Het reguliere onderhoud wordt grotendeels uitgevoerd door eigen vrijwilligers. Een meerjarig onderhoudsplan geeft daarnaast inzicht in toekomstig groot onderhoud, waarvoor een extra bijdrage aan de gemeente kan worden gevraagd. De vereniging voorziet voorts in haar geldelijke middelen door contributies van de leden en bijdragen van sponsoren. In 2011 heeft Lindenoord met kinderopvang De Kinderkei te Wolvega een sponsorovereenkomst voor kledingsponsoring voor vier jaar afgesloten, welke overeenkomst twee keer is verlengd tot uiteindelijk maart 2022. Vanaf maart 2022 is er een nieuwe sponsorovereenkomst afgesloten voor vijf jaar met Albert Heijn Bijsterbosch. Middels een eigen website communiceert de vereniging met haar leden, met andere verenigingen en presenteert zij zich aan het grote publiek. Naast hoofdsponsor Albert Heijn Bijsterbosch is als subsponsors op de kleding vermeld:  Haico Bouma, Schaatsen, Skeelers en Fietsen uit Oudehaske.

ONZE VISIE

Lindenoord stelt zich op het standpunt, dat jong en oud moet kunnen leren schaatsen en zij heeft derhalve een “vriendelijke”contributie.  De natuurijsbanen zijn tenslotte nog steeds de bakermat van onze geliefde schaatssport en deelname dient derhalve laagdrempelig te zijn.

Omdat er in de directe omgeving voldoende verenigingen zijn, welke zich toeleggen op het geven van schaatstraining, heeft Lindenoord niet een eigen schaatstrainingsgroep. Leden, die zich verder willen bekwamen in de schaatssport, kunnen zich bijvoorbeeld aansluiten bij de trainingsgroepen van HCH HeerenveenSTGiethoorn of STC Rutten. Meer getalenteerde schaatsers trainen op uitnodiging bij het gewest Friesland van de KNSB.

Sportlaan 135
8471 NP Wolvega
Tel. 0561-616011
(Sportkantine, beperkt bereikbaar)