Schaatsen

SCHAATSEN OP NATUURIJS

Friesland heeft een rijke geschiedenis als het gaat om het schaatsen op natuurijs.
Nagenoeg ieder  zichzelf respecterend dorp heeft een eigen ijsbaan, zo ook Wolvega. Schaatsen in de openlucht, overgeleverd aan de winterse elementen, wat is er mooier! Is het ijs in Friesland eenmaal betrouwbaar, dan worden er in Friesland talrijke tochten en korte- en langebaanwedstrijden georganiseerd, met als hoogtepunt natuurlijk de Elfstedentocht.

Zodra het ijs op de Wolvegaster ijsbaan een dikte heeft bereikt van 7 centimeter, kan er worden geschaatst door jong en oud. De ijsbaan wordt zodanig ingedeeld, dat er ruimte is voor de echte “baanrijders”, maar er wordt ook aandacht besteed  aan de “krabbelaars” en de groep hockeyende jeugd. Het in perfecte staat houden van de ijsvloer vraagt van de groep vrijwilligers een grote inzet. Dat zij daartoe over adequaat materiaal dient te beschikken, spreekt voor zich.

IJsclub Lindenoord maakt deel uit van het Gewest Friesland van de KNSB en zij participeert voorts in het periodiek overleg van de gezamenlijke ijsclubs in Weststellingwerf.  Het Gewest kent jaarlijks de regionale kampioenschappen op natuurijs toe, terwijl de gezamenlijke ijsclubs van Weststellingwerf de gemeentelijke kampioenschappen verdelen. Sinds enige jaren organiseert Lindenoord voor de jongste jeugd een mini-elfstedentocht; het evenement lijkt aan te slaan bij de jonge schaatsers. Voorts stelt Lindenoord haar ijsbaan gedurende de winter beschikbaar aan de scholen in Wolvega om er voor hun jeugd wedstrijden te organiseren.

LIDMAATSCHAP SCHAATSEN

Om in de winter te schaatsen op onze ijsbaan dient u lid te zijn van onze club. Dat kost € 7,50 per jaar voor een gezin met kinderen t/m 17 jaar. Kinderen van 18 jaar en ouder dienen zelf lid te worden voor € 7,50. Bij de inschrijving als nieuw lid betaalt u éénmalig inschrijvingskosten van € 3,00. De jaarlijkse inning van de contributie gebeurt via een automatische incasso. Skeelerleden zijn niet automatisch ijsclublid; en ijsclubleden zijn niet automatisch skeelerleden.

Sportlaan 135
8471 NP Wolvega
Tel. 0561-616011
(Sportkantine, beperkt bereikbaar)